EHBO-vereniging, afd. Maarn-Maarsbergen   Tel.: 06-136 079 40  E-mail: ldemooy@tele2.nl
Afdeling Maarn-Maarsbergen
Afdeling Maarn-Maarsbergen
Copyright 2010(4Update) All rights reserved
Welkom bij de EHBO-vereniging afdeling Maarn Maarsbergen

EHBO-Vereniging afd. Maarn-Maarsbergen is een actieve vereniging met circa 35 leden.
Als u in het bezit bent van het EHBO-diploma kunt u lid worden van onze vereniging.
U kunt als lid deelnemen aan de vervolglessen om uw kennis paraat en uw diploma geldig te houden.
Daarnaast kunt u deze kennis en kunde vergroten door u als vrijwilliger in te zetten bij plaatselijke
activiteiten en evenementen. (Hulpverlening bij evenementen).

Doelstelling EHBO "De kennis en vaardigheid van EHBO op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te
houden en hulp te verlenen op elk gevraagd en ongevraagd moment."

Hoe:

                                                     Door ieder jaar vervolglessen te verzorgen, door het geven van
                                                       nieuwe EHBO cursussen
                                                     Door hulp te verlenen bij evenementen of grootschalige incidenten.
                                                     Door het verzorgen van trainingen cq herhalingslessen Reanimatie
                                                       met AED
                                                     Door het geven van Jeugd-EHBO op de basisscholen in Maarn
                                                     Door hulp te verlenen aan de medemens op elk moment, gevraagd
                                                       en ongevraagd bij een ongeval

Doelgroepen:

Een ieder, die ouder is dan 16 jaar en een EHBO-diploma wenst te behalen.
Alle leden van EHBO-Maarn-Maarsbergen met een geldig diploma, die deze geldig willen houden.
Een ieder die interesse heeft, ouder is dan 16 jaar en opgeleid wil worden voor Reanimatie + AED.
Personen in het bezit van een Reanimatie certificaat + AED, die dit ieder jaar komen verlengen.
" Basisschoolleerlingen in groep 8, die voor een Jeugd-EHBO-certificaat kunnen worden opgeleid.
Op 17 mei 2014, 70 - jarig jubileum, klik in het menu op nieuws voor de uitnodiging!